ข้อมูลสำนักงานที่ดินไทย

6/44 หมู่บ้าน.เคหะ1 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

086-3660487, 093-6496265

teedinthai2011@hotmail.com